Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

Γέρων Σάββας 11- 1-17 : Θαύμα μετά από τή διακοπή μνημόνευσης οικουμενιστών

1 σχόλιο:

ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ