Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

Κυριακή τῶν τριακοσίων δέκα καί ὀκτώ Θεοφόρων Πατέρων, τῶν ἐν Νικαίᾳ συν...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ